چاپ

 

دستگاه دو کاره برش و خمکن میلگرد SMC

 

- قابلیت برش میلگرد تا قطر 20 میلیمتر

 

- قابلیت خم میلگرد تا قطر 25 میلیمتر با زوایای مختلف

 

 

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست